CIRI TUMBUHAN LUMUT

CIRI TUMBUHAN LUMUT

CIRI TUMBUHAN LUMUT

CIRI TUMBUHAN LUMUT

Tumbuhan kecil, mempunyai talus (akar, batang dan daun sukar dibezakan)

hidup selangan Genussi

Genussi dominan adalah Gametofit

Sporofit kekal melekat pada gametofit

kurang daripada 15 cm

Bryophyta mempunyai bentuk badan seperti daun

Ada yang mempunyai jasad taloid seperti piring yang pipih secara dorsiventral

yang mempunyai paksi utama seperti batang yang mengeluarkan apendaj berupa daun

tiada kutikel berlilin dan batang tiada berkas vaskular

gametofit mempunyai struktur berfilamen seperti akar yang disebut rizoid

Rizoid melekatkan tumbuhan kepada batuan atau substrat yang lain

Rizoid bukan akar sebenar, ia selebar satu sel dan tiada jidal akar

Baca Juga :